Upcyclen met de circulaire houtketen. Een tweede leven voor gekapte bomen.

CASUS.

 

Bomen zijn belangrijk voor de mens. Naast de toevoegingen aan de natuur zoals zuurstof en het koel houden van de aarde zijn mensen ook gehecht aan bomen in hun omgeving. Het geeft sfeer en ont- spanning. Helaas komt het voor dat deze bomen ziek worden. Ze hebben vaak last van makkelijk overdraagbare bacteriën, insecten en schimmels waardoor bepaalde soorten beetje bij beetje afsterven. Het resultaat: verdorde bomen in de omgeving, die waardeloos zijn na volledige rot. Daarnaast worden binnen gemeentes vaak bomen gekapt voor de leefbaarheid (bomen die een gevaar vormen) of om de biodiversiteit te behouden. Dit kostbare hout wordt meestal verband als biomassa (downcycling). Echter door er op tijd bij te zijn kunnen deze bomen een tweede leven krijgen en tegelijkertijd iets betekenen voor mens, planeet en economie.

Plennid implementeert houtketenplannen zodat het hout geupcycled kan worden tot hoogwaardige producten voor de maatschappij met inzet van sociale werkplaatsen. Een bewezen concept dat reeds bij ver- schillende gemeentes toegepast is. Door het opzetten van een circulaire houtketen zal het waardevolle hout door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verwerkt worden tot bankjes, tafels, plantenbakken, bushokjes etc. Allerlei maatschappelijke producten waar normaal hoge inkoopprijzen aan vast zitten. Met het geld wat hier wordt bespaard kan de gehele houtketen onderhouden worden: Van het rooien van de boom tot het plaatsen van nieuwe bomen en het financieren van werkplaatsen (en daarmee het creëren van werkplekken).

 

DIENST.

Project

  • Onderzoek van huidige houtketen
  • Opstellen circulair houtketenplan
  • Implementatie samen met stakeholders

 

RESULTATEN.

IMPACT.

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek!