Activatie, Transformatie & Groei

Wij vinden dat de transitie naar een duurzamere circulaire organisatie stapsgewijs moet gebeuren. Geen overhaaste keuzes, maar weloverwogen stappen. Daarom werken wij aan de hand van ons 4-stappen model. Door middel van dit model hebben we onze dienstverlening verdeeld over de verschillende niveaus van ervaring met circulariteit.

Is de organisatie nog niet bekend genoeg met de voordelen van een circulaire keten? In de activatiefase laten onze verandermanagementexperts het belang zien. Al klaar om de eerste stappen te zetten? Schakel Plennid in voor de ontwikkeling van nieuwe projecten of ondersteuning bij lopende projecten rondom ketenmanagement. Dit noemen we de transformatiefase. Klaar om circulariteit een vast onderdeel te maken van de organisatie? Met een groot netwerk aan kandidaten nemen wij de werving & selectie van uw nieuwe werknemer circulariteit uit handen.

Gedragsverandering.

Bewustwording rondom duurzaamheid en circulariteit is binnen organisaties van groot belang voor het in gang zetten van duurzame ontwikkeling.
Onze specialisten maken uw organisatie klaar voor de transformatie naar circulariteit, door bijvoorbeeld het toepassen van circulaire stromen op de bedrijfsvoering of het houden van inspiratiesessies over de mogelijkheden en impact van circulariteit binnen de organisatie. Zo krijgen we de neuzen dezelfde kant op en werkt iedereen mee aan de toekomst.

Projecten.

Ontdek hoe het realiseren van een positieve impact perfect samen gaat met het maken van winst. Samen op zoek gaan naar punten voor verbetering, dat is waar het om draait.
Plennid is uw full-service partner voor projectontwikkeling en -uitvoer rondom circulaire vraagstukken. Met onze interne en externe specialisten laten we organisaties zien wat er mogelijk is binnen de huidige bedrijfsvoering. Deze projecten voeren we uit binnen de bouw & infra, logistiek en publieke sector.

Werving & Selectie.

Voor de groei van de circulaire economie zijn mensen nodig, mensen met kennis en de drive om verandering te realiseren.
Bent u binnen uw organisatie op zoek naar tijdelijke versterking voor uitdagende projecten of vaste krachten die bij kunnen dragen aan continue groei, wij hebben de mensen die u zoekt!
Onze kandidaten zijn mensen die écht verandering willen. Ieder dag met een goed gevoel naar huis gaan, dat is waar ze naar streven.