Stap voor stap naar een circulaire keten.

Plennid helpt organisaties met het stap voor stap implementeren van een circulaire keten. Circulariteit is een breed begrip en kent verschillende vormen, onze eerste stap is daarom om te onderzoeken welke vorm het hoogst haalbare is binnen de bestaande organisatie. Wat zijn de quick wins en hoe kunnen we bewegen richting circulariteit, zonder het roer volledig om te gooien?
Hiervoor neemt Plennid een positie in binnen het bedrijf als ketenmanager, waarbij we zowel intern als extern de processen analyseren, verbindingen leggen tussen de juiste partijen en de nieuwe circulaire keten uitwerken. Binnen het bedrijf ontstaat zo een circulair business model die binnen de huidige structuur geïmplementeerd kan worden.
In het proces maken wij gebruik van de R-strategieën van circulariteit. We streven hierbij altijd naar de hoogste vorm van circulariteit (refuse & rethink) maar kijken altijd in hoeverre dit toepasbaar is binnen de organisatie en pakken waar nodig een lagere vorm. Iedere stap richting circulariteit is immers een stap in de goede richting.

Meer weten? Ga eens met ons in gesprek!